Inner Banner

 

صدور انواع ضمانت نامه


با توجه به اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری و دستورالعمل بند (خ) ماده آیین نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانتنامه این صندوق به عنوان یکی از معتبرترین صندوق های پژوهش و فناوری در کشور نزد کارفرمایان بخش دولتی، خصوصی، بانک و صندوق ها برای تضمین فعالین حوزه دانش بنیان و فناوری صنعت برق کشور معتبر و مورد پذیرش می باشد.
یکی از مشکلات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان جهت شرکت در مناقصات و همچنین عقد قراردادهای پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی دولتی، ارائه ضمانتنامه‌های مختلف به این دستگاه‌ها می‌باشد. از آنجایی که عموم این شرکت‌ها نوپا بوده و دارای اعتبار چندانی نزد بانک‌های تجاری نمی‌باشند، لذا همواره با مشکل عدم دسترسی به ضمانتنامه‌های مختلف مواجه هستند.
لذا صندوق دانش بنیان پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی با آگاهی از این موضوع و در چارچوب اساسنامه خود براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ مصوب هیئت وزیران (همانند دیگر بانک‌های عامل)، برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان سراسر کشور، مجاز به صدور انواع ضمانت‌نامه (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و…) می باشد.
با توجه به لزوم صدور هر چه سریعتر ضمانت‌نامه‌های درخواستی از سوی متقاضیان، این صندوق اقدام به تشکیل پرونده اعتباری برای هر یک از متقاضیان نموده و صدور هر مورد ضمانت‌نامه، با توجه به بررسی‌های اعتباری قبلی، به سرعت و سهولت میسر می‌باشد.


  انواع ضمانت نامه 

حوزه فعالیت  

 شرایط صدور ضمانت نامه 

 • حسن انجام تعهدات
 • حسن انجام کار
 • پیش پرداخت
 • شرکت در مناقصه/ مزایده
 • گمرکی
 • بانک ها، موسسات مالی و صندوق ها
 • صنعت آب و فاضلاب
 • صنعت برق و انرژی
 • نهادهای حاکمیتی
 • الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات
 • نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 
 • تخفیف در سپرده نقدی برای طرح های دانش بنیان
 • دریافت حدقل تضامین از متقاضیان
 • صدور ضمانت نامه در اسرع وقت
 • ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار معاف از سپرده نقدی 

 


 

لینک استعلام ضمانت نامه های صادر شده